söndag 4 juni 2017

Populus tremuloides, tillväxt 2016

År 2016 växte aspen ungefär 160 cm.

Mätte tillväxten med en bräda och uppskattningsvis är höjden nu strax över 330 cm.
det syns ett svagt streck son indikerar 3 meter på bilden.

Blåsippan som planeras som undervegetation vid asparna har också vuxit till sig.

torsdag 13 april 2017

Årets första blomning

Trots den sena våren och det kylslagna vädret blommar krokusen troget i mitten av april

lördag 1 oktober 2016

Acer rubrum, höstfärger

Den nordamerikanska rödlönnen, Acer rubrum, är känd för att ha fina höstfärger. Detta har verkligen förverkligats i år.

 

I fjol var det en av de nyplanterade lönnarna som fick fina höstfärger. Precis dom i fjol förändrades färgen tidigt och redan 11 september såg sen ut som nedan:

 

Även det exemplar som skadades så svårt av frost på hösten verkar ha acklimatiserat sig till att förstå att det är höst.
Faktiskt tror jag att den skulle ha invintrat bra redan i fjol höst om den inte fått så mycket bra gjord att växa i.
Något som jag förstått av egen erfarenhet är att vara försiktig med gödsel vid plantering av känsligare träd. I fjol ville den inte sluta att växa på hösten och bladen var ännu gröna när en kraftig frostnatt kom.

 

Försök med importerad ek, andra sommaren

Så har hösten kommit.

Den importerade eken, Quercus macrocarpa, har vuxit lite. De ollon som såddes 2015 kom från Illinois i USA. Till denna säsong lyckades jag få tag på ollon från nordligare provenienser. En från norra Minnesota i USA och en från södra Manitoba i Kanada. Dessa har planterats på samma plats som ekarna i fjol för att jag ska kunna följa om det blir någon skillnad i hur de klarar sig.

 

Relativt tidigt på hösten märktes en förändring av färgen på bladen på de nya ekarna.

Längst ner till höger på bilden syns eken från Illinois. Snett ovanför samma sorts ek, men från Minnesota. Slutligen, till vänster, eken från Manitoba i Kanada. Dessa exemplar är planterade i skogliknande mark. Ekar som planterats på bättre mark har vuxit bättre.
Ek från Illinois planterad i gräsmatta efter andra sommaren.
I skrivande stund 2 oktober är samtliga ekar helt avlövade förutom de med härkomst i Illinois.
Min förhoppning är att en tidig färgförändring av bladen ska innebära att de blir bra rustade att klara vinter och kyla.

 

tisdag 31 maj 2016

Försök med importerad ek, efter första vintern.

De tre ekar som planterats ut i trädgården har samtliga överlevt vintern. Två plantor fick övervintra i krukor och det visade sig att detta var något som de inte klarade.
Det har visat sig att den ek som fick extra täckning som skydd för höstfrosten hann avhärda tillräckligt för att även toppskottet kunde skjuta.

Dessa ekar är från Illinois i USA och är av sorten 'Quercus macrocarpa' jag har egentligen inte så stor förhoppning om att de på sikt skall kunna klara sig. Jag har ju lyckats i min ambition i att gå tag på ekollon av betydligt nordligare härkomst. Från norra Minnesota och från södra Manitoba. Dessa tror jag har bättre förutsättningar för att klara sig. Det blir spännande att se om det blir så att plantorna hinner invintra så pass att löven fälls innan vintern kommer och om det kommer att märkas någon skillnad mellan ekar av olika härkomst.
Ekarna står för närvarande i skyddat läge utomhus tillsammans med plantor av andra träd och vissa av ekarna kommer att bli planterade i trädgården.
U
Jag har rejält många ekplantor och får fundera ut vad jag hör med de som blir över.