lördag 1 oktober 2016

Acer rubrum, höstfärger

Den nordamerikanska rödlönnen, Acer rubrum, är känd för att ha fina höstfärger. Detta har verkligen förverkligats i år.

 

I fjol var det en av de nyplanterade lönnarna som fick fina höstfärger. Precis dom i fjol förändrades färgen tidigt och redan 11 september såg sen ut som nedan:

 

Även det exemplar som skadades så svårt av frost på hösten verkar ha acklimatiserat sig till att förstå att det är höst.
Faktiskt tror jag att den skulle ha invintrat bra redan i fjol höst om den inte fått så mycket bra gjord att växa i.
Något som jag förstått av egen erfarenhet är att vara försiktig med gödsel vid plantering av känsligare träd. I fjol ville den inte sluta att växa på hösten och bladen var ännu gröna när en kraftig frostnatt kom.

 

Försök med importerad ek, andra sommaren

Så har hösten kommit.

Den importerade eken, Quercus macrocarpa, har vuxit lite. De ollon som såddes 2015 kom från Illinois i USA. Till denna säsong lyckades jag få tag på ollon från nordligare provenienser. En från norra Minnesota i USA och en från södra Manitoba i Kanada. Dessa har planterats på samma plats som ekarna i fjol för att jag ska kunna följa om det blir någon skillnad i hur de klarar sig.

 

Relativt tidigt på hösten märktes en förändring av färgen på bladen på de nya ekarna.

Längst ner till höger på bilden syns eken från Illinois. Snett ovanför samma sorts ek, men från Minnesota. Slutligen, till vänster, eken från Manitoba i Kanada. Dessa exemplar är planterade i skogliknande mark. Ekar som planterats på bättre mark har vuxit bättre.
Ek från Illinois planterad i gräsmatta efter andra sommaren.
I skrivande stund 2 oktober är samtliga ekar helt avlövade förutom de med härkomst i Illinois.
Min förhoppning är att en tidig färgförändring av bladen ska innebära att de blir bra rustade att klara vinter och kyla.

 

tisdag 31 maj 2016

Försök med importerad ek, efter första vintern.

De tre ekar som planterats ut i trädgården har samtliga överlevt vintern. Två plantor fick övervintra i krukor och det visade sig att detta var något som de inte klarade.
Det har visat sig att den ek som fick extra täckning som skydd för höstfrosten hann avhärda tillräckligt för att även toppskottet kunde skjuta.

Dessa ekar är från Illinois i USA och är av sorten 'Quercus macrocarpa' jag har egentligen inte så stor förhoppning om att de på sikt skall kunna klara sig. Jag har ju lyckats i min ambition i att gå tag på ekollon av betydligt nordligare härkomst. Från norra Minnesota och från södra Manitoba. Dessa tror jag har bättre förutsättningar för att klara sig. Det blir spännande att se om det blir så att plantorna hinner invintra så pass att löven fälls innan vintern kommer och om det kommer att märkas någon skillnad mellan ekar av olika härkomst.
Ekarna står för närvarande i skyddat läge utomhus tillsammans med plantor av andra träd och vissa av ekarna kommer att bli planterade i trädgården.
U
Jag har rejält många ekplantor och får fundera ut vad jag hör med de som blir över.
lördag 21 maj 2016

Hård vårvinter för rhododendron.

Hur täcker man lämpligast en rhododendron på vintern. Jag hade som den första vintern ordnat med vintertäckning genom att skotta snö över plantan.

I mars fick vi ett par dagar med rejäl värme och snön tinade bort och blottlade plantan medan solen gassade. Detta märks tydligt på plantan nu. Skall till nästa år försöka hitta ett lämpligare sätt att skydda. Skyddet måste filtrera bort det skadliga solljuset för plantan fram till det att tjälen gått ur marken.

Problemet med att skotta en snöhög över plantan är också att tjälen inte går ur jorden så snabbt som vore önskvärt.

Rhododendron 'Helsinki University'


Rhododendron aureum

I mitt sökande efter härdiga rhododendron för norra Sverige har jag hittat rhododendron aureum. Svavelrhododendron är det svenska namnet och den blommar med ljust gula blommor. Den växer vilt i Ryssland från Amurområdet till dess västligaste utpost vid Baikalsjön. I bergen växer den ofta tillsammans med en slags dvärgtall.
Rhododendron aureum

Jag har inte kunnat hitta någon som säljer plantor av denna sort och valde därigenom att söka en frökälla. Den information som jag hittat om att odla rhododendron från frö har avskräckt mig lite då de små fröna verkar fordra en speciell miljö för att gro och att de små plantorna är känsliga och inte tål omskolning förrän de fått flera riktiga bladpar.
Mitt sökande efter frö var inte heller det lättaste. Till slut hittade jag dock en frökälla i Ryssland och tog mod till mig och beställde. Det tog ett antal veckor innan jag till slut gick ett kuvert med frön på posten.

Hur sår man rhododendronfrön på bästa sätt då? Den information som jag kunde finna var att de kräver fröna kräver en fuktig miljö för att gro. Lätt jord dit luft tar sig och efter att ha konsulterat flera olika källor på internet valde jag att blanda en egen jord bestående av en tredjedel sand, en tredjedel mossa som jag klippte till riktigt små bitar samt en tredjedel perlit som finns att köpa på bland annat granngården. Perliten skulle hjälpa till med att hålla fukten och göra såmediet luckert.


Jag gjorde i ordning fyra krukor, fuktade jorden, sådde fröna på ytan, sprayade vatten lätt på ytan och lade ett mycket tunt lager med perlit ovanpå. Krukorna täcktes över med plast och i de lägen då för mycket kondens lade sig på plasten så luftade jag något.
Jag fick vänta i två veckor innan de första små plantorna visades. De är verkligen små och jag förstår vikten med en skyddad miljö.


Plantorna har nu fått egna plastpåsar och denna påse ska efterlikna ett växthus. De får nu växa inomhus med artificiell belysning cirka 18 timmar per dygn.